Μάλλον τώρα θα πρέπει να ξαναφέρεις το κινητό σου σε κατακόρυφη θέση!

Blue Driving

Η ανάγκη για μετακίνηση στη σύγχρονη κοινωνία είναι ζωτική.
Από όλους τους τρόπους μεταφορών, οι οδικές αποτελούν βασικό μοχλό ανάπτυξης αλλά ταυτόχρονα παρουσιάζουν και τους μεγαλύτερους κινδύνους και κοστίζουν περισσότερο σε ζωές και αναπηρίες.
Παράλληλα, και το οικονομικό κόστος των τροχαίων δυστυχημάτων κυμαίνεται από το 1% έως το 3% του ΑΕΠ, με το χαμηλό ποσοστό να αντιστοιχεί στις πιο ανεπτυγμένες οικονομικά χώρες και το υψηλό στις λιγότερο ανεπτυγμένες, παρότι κυκλοφορούν γενικά λιγότερα οχήματα.

Blue driving – μια ασφαλής στάση οδήγησης
Κομβική για την ασφάλεια είναι η ανθρώπινη συμπεριφορά στην οποία, σύμφωνα με τα στατιστικά, οφείλεται το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης των τροχαίων.
Το Blue driving είναι στάση οδήγησης και οδηγικής συμπεριφοράς. Ο οδηγός που εφαρμόζει τις αρχές του blue driving γίνεται πρότυπο για την προστασία του ιδίου και των υπολοίπων που μετακινούνται καθημερινά.
Ο οδηγός αυτός κάνει πράξη το τρίπτυχο:

  • ΣΕΒΟΜΑΙ
  • ΣΥΝΤΗΡΩ
  • ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΩ